Een project van

Amber vervangt jouw eigen auto in Berckelbosch Eindhoven


Alle bewoners in en rondom de nieuwbouwwijk Berckelbosch in Eindhoven kunnen vanaf heden gebruik maken van een elektrische deelauto. Initiatiefnemers Ballast Nedam Development, Amber Nederland en de gemeente Eindhoven hebben dit duurzame initiatief gezamenlijk mogelijk gemaakt.

Autodelen is de toekomst
Landelijk gezien wordt autodelen als een van de belangrijkste oplossingen gezien om files en parkeerproblematiek te voorkomen, een gezonde en duurzame mobiliteitsinfrastructuur aan te leggen en daarmee CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Wonen in de stad zonder auto wordt daarmee veel vanzelfsprekender. Met name een verhuisbeweging stimuleert de gedachten om radicaal om te schakelen naar moderne vormen van leven.
Naast jongere doelgroepen, die al bekend zijn met de sharing economy en er regelmatig gebruik van maakt, is er grote winst te behalen in het hoge aantal autobezitters in de leeftijd 50 tot 65 jaar. In deze leeftijdsgroep wordt het steeds belangrijker langer gezond en gelukkig te leven. Gezond oud worden betekent geen 3de, 2de, of misschien zelfs geen 1ste auto meer en omschakelen naar duurzame mobiliteitsconcepten waardoor men langer fit blijft.

Mobility as a service in de gebiedsontwikkeling
Het initiatief om een elektrische deelauto aan te bieden aan de bewoners van Berckelbosch past bij een gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling waaraan Ballast Nedam Development werkt. Niet in de laatste plaats bevindt Berckelbosch zich op 10 minuten fietsen van het centraal station en heeft verschillende bushaltes, waardoor wandelen, fietsen en deelmobiliteit perfect op de levensstijl van de bewoners aansluit. In de nabije toekomst wordt autobezit geen vereiste meer, maar een service doordat de alternatieven simpelweg compleet, aantrekkelijk én betaalbaar zijn.

Van grote investering naar laagdrempelig flexibel gebruik
Het gebruik van deelauto’s draagt bij aan een omslag van autobezit naar autogebruik. Dit leidt tot veel maatschappelijke voordelen tegen lage kosten. De gedachte achter autodelen is dat voor de meeste mensen de aanschaf van een auto een relatief grote investering met zich mee brengt terwijl de auto een groot deel van de dag stilstaat. In tegenstelling tot een huurauto staat een deelauto gewoon in de wijk, klaar om in te stappen. Voor mensen die weinig autorijden maar wel af en toe een auto nodig hebben, bieden deelauto’s de oplossing waar ze al jaren naar op zoek zijn. Ook voor gezinnen waar het soms nodig is om gebruik te maken van een tweede auto is het een goedkopere en duurzamere oplossing. Naar behoefte kunnen reserveren en alleen betalen voor daadwerkelijk gebruik is beter voor mens en milieu.

Een stap voorwaarts door 100% elektrisch rijden met Amber
Amber geeft 100% ritgarantie. Eenmalig registreren en reserveren kan via de Amber app. De komende vijf jaar wordt het succes aandachtig gemonitord. Hierdoor kan het mobiliteitsconcept meegroeien met de gebiedsontwikkeling van Berckelbosch en de opwaartse trend van deelmobiliteit. Amber is op dit moment al beschikbaar in bijna 100 hubs, verdeeld over 28 Nederlandse steden. Ook de bewoners van Berckelbosch kunnen hun Amber aan de Fagotstraat/Partituurlaan én op alle andere locaties achterlaten.
 


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken