Een project van

ENERGIE NEUTRAAL

MET RESPECT VOOR GROEN EN KLIMAAT
Berckelbosch is in alle opzichten een duurzame en verantwoorde stadswijk.

FLORA EN FAUNA
Bij de ontwikkeling van Berckelbosch is bijna alle bestaand groen behouden. De bomen en andere begroeiing zijn dan ook volwassen. Samen met Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging is gekozen om inbouwstenen voor vogels en vleermuizen in de woningen op te nemen. Samen met de groene inrichting van de kavels en het behoud van volwassen openbaar groen, draagt dit bij aan het behouden en versterken van de biodiversiteit in de stad.

KLIMAAT GERESPECTEERD
Uitgangspunt voor wonen in Berckelbosch is (bijna) nul op de meter. De woningen hebben allemaal grondige warmte- en geluidsisolatie en zelfs de straatlantaarns zijn
energiezuinig. Elke woning is gasloos, zodat hernieuwbare energiebronnen de ruimte krijgen, en wordt opgeleverd met een EnergiePrestatieCoëfficiënt van nul en dat is hypotheektechnisch óók interessant. In de wijk is ook een verantwoord initiatief voor autodelen thuis.

LAGE ENERGIELASTEN EN MEER FINANCIËLE RUIMTE
Alle nieuwe woningen van Berckelbosch zijn energie neutraal. Dat wil zeggen dat dat de woning – volgens de normen - net zoveel energie opwerkt , als wordt verbruikt voor het verbruik van warm water, het verwarmen van de woning, en de energie benodigd voor gebouwgebonden installaties (denk aan de ventilatie) en verlichting. De vele PV panelen op het dak zorgen voor de opwekking van de benodigde energie.

Daarnaast is de woning “van het gas af” en dus toekomstbestendig. Dit betekent dus geen aansluitkosten voor gas en een lage energierekening! Bovendien creëren de banken meer hypothecaire ruimte met energie neutrale woningen. Met de huidige lage rente wel zo voordelig dus!

Ballast Nedam Development bouwt alleen nog gasloos
Ballast Nedam Development voorziet nieuwe woningen niet meer van een gasaansluiting. Dit besluit sluit aan bij de Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties die het bedrijf heeft getekend. Met het besluit geeft het bedrijf invulling aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn. Het Ballast Nedam Development hoopt anderen te motiveren om ook stappen te zetten in het verduurzamen van Nederland.

DUURZAAM GENIETEN VOOR JE GEZIN EN VOOR EEN GROENE TOEKOMST

EERLIJKHEID DUURT HET LANGST

Ballast Nedam heeft het Sustainable Development Goals Charter ondertekend. Dit Charter vertegenwoordigt de zeventien “Sustainable Development Goals” ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Meer informatie is te vinden op www.sdgcharter.nl.Op deze website bent u op diverse plekken maatregelen en suggesties tegengekomen die passen binnen de verschillende doelen. Hieronder ziet u een overzicht van de doelen die in enige vorm op Berckelbosch van toepassing kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op www.un.org/sustainabledevelopment.

Sustainable development goals
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all
Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts
Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources
Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken