Een project van

Bouwen met toekomst

Onze intentie met Berckelbosch was vanaf dag één helder; we wilden de meest duurzame (woon)wijk van Eindhoven ontwikkelen. Een ambitie die we in breedste zin van het woordn invulling hebben gegegeven in alle verschillende (deel)fases die we ton nu toe gebouwd en opgeleverd hebben. Met energetische voordelen voor bewoners. Lekker duurzaam dus allemaal, met oog voor de mens en de natuur die in perfecte harmonie hand-in-hand samengaan.  

Bij de ontwikkeling van Berckelbosch is bijna alle bestaand groen behouden. De bomen en andere begroeiing zijn dan ook volwassen. Samen met Vogelbescherming Nederland is gekozen om inbouwstenen voor vogels en vleermuizen in de woningen op te nemen. Samen met de groene inrichting van de kavels en het behoud van volwassen openbaar groen, draagt dit bij aan het behouden en versterken van de biodiversiteit in de stad.

KLIMAAT GERESPECTEERD
Uitgangspunt voor wonen in Berckelbosch is (bijna) nul op de meter. De woningen hebben allemaal grondige warmte- en geluidsisolatie en zelfs de straatlantaarns zijn energiezuinig. Elke woning is gasloos, zodat hernieuwbare energiebronnen de ruimte krijgen, en wordt opgeleverd met een uitstekend energielabel en dat is hypotheek technisch óók interessant. In de wijk is ook een verantwoord initiatief voor autodelen thuis.

LAGE ENERGIELASTEN EN MEER FINANCIËLE RUIMTE
Alle nieuwe woningen van Berckelbosch zijn energie neutraal. Dat wil zeggen dat dat de woning – volgens de normen - net zoveel energie opwerkt, als wordt verbruikt voor het verbruik van warm water, het verwarmen van de woning en de energie benodigd voor gebouw gebonden installaties (denk aan de ventilatie) en verlichting. De vele PV panelen op het dak zorgen voor de opwekking van de benodigde energie.

Daarnaast is de woning “van het gas af” en dus toekomstbestendig. Dit betekent dus geen aansluitkosten voor gas en een lage energierekening! Bovendien creëren de banken meer hypothecaire ruimte met energie neutrale woningen. Zo is het mogelijk om €15.000 extra te lenen bij de bank als je een energieneutraal koopt. Wel zo voordelig dus!

EEN EERSTE PRIJS

Dat we met ons beleid effect sorteren is ondertussen geen geheim meer. We zijn dan ook recent beloond met een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door Vogelbescherming Nederland. De award 'Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen' is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. De award is in het leven geroepen om te onderschrijven dat stedelijke ontwikkeling en natuur goed samen kunnen gaan. Het doel van deze award is om de aandacht te vestigen op inspirerende praktijkvoorbeelden van natuur inclusief bouwen en ontwerpen.

Berckelbosch in Eindhoven is spraakmakend en trendsettend geworden toen er bekend gemaakt werd dat Ballast Nedam Development samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging 500 tiny houses voor meer biodiversiteit gingen realiseren. Met gemiddeld ruim 3 nestkasten per woning en sedumdaken op de berging in de meest recente deelfases, scoort Berckelbosch uitzonderlijk goed in Nederland als het gaat om natuur inclusieve gebiedsontwikkeling op grote schaal. In het gebied wordt geen groen aangeplant en bestaand groen behouden, ook worden er heggen als erfafscheiding geplaatst zodat uiteenlopende soorten planten en dieren een prettige leefomgeving hebben.

BEWUSTWORDING
Daarnaast is er in de hele wijk alles uit de kast gehaald om klimaat adaptieve maatregelen te nemen, denk aan wadi’s, een uitgebreid systeem voor waterberging en gebiedsafwatering. Ook educatie op het gebied van natuurinclusiviteit en onderzoek naar het effect hiervan staat in Berckelbosch hoog op de agenda. Nieuwe bewoners krijgen een Vogelpakket en Vogelsafari aangeboden onder begeleiding van de Vogelbescherming en Ballast Nedam Development. Ook zijn er inspiratiesessies om tuinen natuurvriendelijk in te richten. Uit onderzoek in Berckelbosch blijkt dat er 3 keer meer bewustwording is gecreëerd door het organiseren van dergelijke sessies.

EERLIJKHEID DUURT HET LANGST
Ballast Nedam heeft het Sustainable Development Goals Charter ondertekend. Dit Charter vertegenwoordigt de zeventien “Sustainable Development Goals” ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Meer informatie is te vinden op www.sdgcharter.nl.Op deze website bent u op diverse plekken maatregelen en suggesties tegengekomen die passen binnen de verschillende doelen. Hieronder ziet u een overzicht van de doelen die in enige vorm op Berckelbosch van toepassing kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op www.un.org/sustainabledevelopment.

Omgevingstabel

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken